Chính tả - Tuần 30 trang 74, 75

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 30: Cô gái của tương lai trang 74, 76 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Danh hiệu

Viết đúng

anh hùng lao động

->…………

 

->…………

 

->…………

 

->………..

 

->…………

 

->…………

 

anh hùng lực lượng vũ trang

huân chương sao vàng

huân chương độc lập hạng nhất

huân chương độc lập hạng ba

huân chương lao động hạng nhất

Phương pháp giải:

Tên của huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

Lời giải chi tiết:

Danh hiệu

Viết đúng

Anh hùng lao động

Anh hùng Lao động

Anh hùng lực lượng vũ trang

Anh hùng Lực lượng vũ trang

Huân chương sao vàng

Huân chương Sao vàng

Huân chương độc lập hạng nhất

Huân chương Độc lập hạng Nhất

Huân chương độc lập hạng ba

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huân chương lao động hạng nhất

Huân chương Lao động hạng Nhất

 Giải thích thêm:

Một cụm từ đều có cấu tạo như nhau, đều gồm có hai bộ phận (Anh hùng / Lao động) do đó phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

Đối với ba cụm từ sau do tên của các huân chương chỉ gồm hai bộ phận cấu tạo đó là từ “Huân chương” và từ chỉ loại huân chương ấy (ví dụ : Độc lập) nên từ xác định hạng huân chương không nằm trong cụm từ chỉ tên huân chương do vậy ta chỉ viết hoa từ chỉ hạng của huân chương.

Câu 2

Điền tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là......

b) …………là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

c) ………… là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Phương pháp giải:

Em quan sát các huân chương, suy nghĩ rồi điền tên huân chương thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

b) Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

c) Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close