Chính tả - Tuần 20 trang 8

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 20: Cánh cam lạc mẹ trang 8 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1.Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.

Giữa cơn hoạn nạn

       Một chiếc thuyền....a đến….ữa ...... òng sông thì bị ...ò. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đã ngập nước.

      Hành khách nhốn nháo, hoảng hốt, ai nấy …..a sức tát nước, cứu thuyền ...........uy chỉ có một anh chàng vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy …..a. Một người khách thấy vậy, không .............ấu nổi tức ........ận, bảo :

- Thuyền sắp chìm xuống đáy sông ....ồi, sao anh vẫn thản nhiên vậy ? Anh chàng nọ trả lời :

- Việc gì phải lo nhỉ ? Thuyền này đâu có phải của tôi !

Phương pháp giải:

Em điền chữ cái r, d, gi thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Giữa cơn hoạn nạn

         Một chiếc thuyền ra đến giữa dòng sông thì bị rò. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đã ngập nước.

        Hành khách nhốn nháo, hoảng hốt, ai nấy ra sức tát nước, cứu thuyền duy chỉ có một anh chàng vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một người khách thấy vậy, không giấu nổi tức giận, bảo :

- Thuyền sắp chìm xuống đáy sông rồi, sao anh vẫn thản nhiên vậy ? Anh chàng nọ trả lời :

- Việc gì phải lo nhỉ ? Thuyền này đâu có phải của tôi !

Câu 2

Điền vào chỗ trống : o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp).

Cánh rừng mùa đông

Cánh rừng mùa đ....ng trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn nhánh cành kh….. xác trên nền trời xám xịt. Trong h....c cây, mấy gia đình chim họa mi, chim g.... kiến ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, l.... đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp tr....ng hang. H....i cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mượt, da căng tr....n như m…t trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm trông thật tội nghiệp.

Phương pháp giải:

Con điền o hoặc ô thích hợp (chú ý thêm dấu thanh)

Lời giải chi tiết:

Cánh rừng mùa đông

Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn nhánh cành khô xác trên nền trời xám xịt. Trong hc cây, mấy gia đình chim họa mi, chim gõ kiến ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. Hi cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mượt, da căng tròn như mt trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm trông thật tội nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close