Chính tả - Tuần 32 trang 87

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 32: Bầm ơi trang 87 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

.....

.....

.....

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

.....

.....

.....

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

.....

.....

.....

 

Phương pháp giải:

- Tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

- Từ gợi ý trên em có thể phân tách các tên riêng thành các bộ phận và điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiểu học

Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung học cơ sở

Đoàn Kết

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

Công ti

Dầu khí

Biển Đông

Câu 2

Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau :

Nhà hát tuổi trẻ   …………………

Nhà xuất bản giáo dục     …………………

Trường mầm non sao mai      …………………

Phương pháp giải:

Tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

Lời giải chi tiết:

Nhà hát tuổi trẻ -> Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà xuất bản giáo dục -> Nhà xuất bGiáo dục .

Trường mầm non sao mai -> Trường mầm non Sao Mai .

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close