Chính tả - Tuần 26 trang 45

Giải câu a, b bài Chính tả - Tuần 26: Lịch sử ngày Quốc tế Lao động trang 45 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu a: Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài “Quốc tế ca” (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):

Quảng cáo

Đề bài

a) Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài Quốc tế ca”

(Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):

…………………………………………………

b) Cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào

…………………….……………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết

a) Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài Quốc tế ca” (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):

Ơ-gien Pô-chi-ê, Pi-e Đơ-gây-tê, Pa-ri, Pháp, Công xã Pa-ri, Quốc tế ca

b) Cách viết những tên riêng đó:

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận của tên. Giữa các tiếng trong một bộ phận của tên được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

- Viết hoa chữ cái đầu vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được đọc theo âm Hán Việt.

- Tên một cuộc cách mạng và một tác phẩm cũng viết hoa ở chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close