Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau :

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau :

a) Số điểm dưới 5 :

b) Số điểm từ 5 đến 6 :

c) Số điểm từ 7 đến 8 :

d) Số điểm từ 9 đến 10: 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Số điểm dưới 5 : 0

b) Số điểm từ 5 đến 6 : 0

c) Số điểm từ 7 đến 8 : 6

d) Số điểm từ 9 đến 10 : 10

Câu 2

Thống kê kết quả học tập trong tháng của mỗi bạn trong tổ và cả tổ em theo mẫu sau :

Số thứ tự

(1)

Họ và tên

(2)

Điểm dưới 5

(3)

Điểm 5-6

(4)

Điểm 7-8

(5)

Điểm 9- 10

(6)

M : 1

Vũ Thanh An

0

1

5

2

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

  ........

 

Tổng cộng

  ........

  ........

  ........

  ........

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

(1)

Họ và tên

(2)

Điểm dưới 5

(3)

Điểm 5-6

(4)

Điểm 7-8

(4)

Điểm 9-10

(5)

M: 1

Vũ Thanh An

0

1

5

2

2

Trần Huy Tông

0

0

5

6

3

Trịnh Văn Khoa

0

1

6

9

4

Hoàng Tùng

0

2

6

8

5

Nguyễn Đỗ Bảo

0

1

6

9

6

Nguyễn Thái Hòa

0

0

5

11

7

Nguyễn Bá Hòa

0

0

4

12

8

Lê Khánh Toàn

0

0

4

12

9

Nguyễn An Nhơn

0

0

6

10

 

Tổng cộng

0

5

47

79

Loigiaihay.com

  • Luyện từ và câu - Từ đồng âm trang 31, 32

    Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Từ đồng âm trang 31, 32 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1:Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ dưới đây:

  • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 29

    Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hoà bình trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hoà bình? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

  • Chính tả - Tuần 5 trang 28

    Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả - Tuần 5: Một chuyên gia máy xúc trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close