Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Tổ quốc trang 9, 10

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 9, 10 VBT Tiếng Việt 5, tập 1. Câu 1: Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 4 - 5) hoặc bài Việt Nam thân yêu (Tiếng Việt 5, tập một, trang 6) những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập một, trang 4-5) hoặc bài Việt Nam thân yêu (Tiếng Việt 5, tập một, trang 6) những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc :

a) Thư gửi các học sinh

b) Việt Nam thân yêu

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Phương pháp giải:

- Tổ quốc: đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó.

Lời giải chi tiết:

a) Thư gửi các học sinh

b) Việt Nam thân yêu

- Nước nhà, non sông, nước, quê hương

- Nước, quốc gia, giang sơn, quê hương

Tìm thêm và ghi lại những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc :

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Lời giải chi tiết:

Những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc : đất nước, quốc gia, giang sơn, quê hương

Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc.

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Những từ chứa tiếng quốc : ái quốc, quốc gia, quốc ca, quốc khánh, quốc huy, quốc kì, quốc ngữ; quốc phòng, quốc tế, quốc tịch, quốc sử, quốc dân.

Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây :

a) Quê hương :......................................................

b) Quê mẹ :............................................................

c) Quê cha đất tổ :.................................................

d) Nơi chôn rau cắt rốn :........................................ 

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ và đặt câu sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Quê hương : Quê hương em ở Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố sầm uất và náo nhiệt.

b) Quê mẹ : - Quê mẹ em ở Quảng Ngãi.

                  - Quảng Ngãi là quê mẹ em.

c) Quê cha đất tổ : Cho dù đi đâu, về đâu, chúng ta cũng phải nhớ về quê cha đất tổ.

d) Nơi chôn rau cắt rốn : Cha tôi luôn ao ước được một lần về thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close