Chính tả - Tuần 24 trang 33

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 24: Núi non hùng vĩ trang 33 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ :

- Tên người, tên dân tộc : 

………………………………………

- Tên địa lí :

………………………………………

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Tên người, tên dân tộc : Đăm Săn, YSun, Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao Mơ-nông    

- Tên địa lí : Tây Nguyên, (sông) Ba

Câu 2

Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Ngô Quyền, Lê Hoàn và

…………………………..

………………………………

………………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….

Phương pháp giải:

Em vận dụng kiến thức thực tế để giải đố.

Lời giải chi tiết:

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

1) Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo

2) Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)


3) Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

4)  Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

5) Lê Thánh Tông (Lê Tự Thành)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close