Chính tả - Tuần 31 trang 80, 81

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 31: Tà áo dài Việt Nam trang 80, 81 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Câu 1

 

 

Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

- nghệ sĩ nhân dân ……………………

- huy chương vàng ……………………

- quả bóng bạc  ……………………

- huy chương bạc  ………………………

- nghệ sĩ ưu tú ……………………

- quả bóng vàng……………………

- đôi giày vàng ……………………

- huy chương đồng  ………………………

- đôi giày bạc  ……………………

 

Phương pháp giải:

Quy tắc viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

 

Lời giải chi tiết:

- nghệ sĩ nhân dân    -> Nghệ sĩ Nhân dân

- huy chương vàng    ->  Huy chương Vàng

- quả bóng bạc         ->  Quả bóng Bạc

- huy chương bạc     ->  Huy chương Bạc

- nghệ sĩ ưu tú        ->  Nghệ sĩ Ưu tú

- quả bóng vàng     ->  Quả bóng Vàng

- đôi giày vàng      ->   Đôi giày Vàng

- huy chương đồng -> Huy chương Đồng

- đôi giày bạc        ->  Đôi giày Bạc

 

Câu 2

 

 

Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp :

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

- Giải nhất :………………………………………………

- Giải nhì : ………………………………………………

- Giải ba : ………………………………………………

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

- Danh hiệu cao quý nhất : ……………………………

- Danh hiệu cao quý : ……………………………………

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất :………………………………

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc :………………………………………

 

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của bản thân để hoàn thành bài tập.

 

Lời giải chi tiết:

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

- Giải nhất : Huy chương Vàng

- Giải nhì : Huy chương Bạc

- Giải ba : Huy chương Đồng

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân

- Danh hiệu cao quý : Nghệ sĩ Ưu tú

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng.

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc

 

Câu 3

 

 

Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Nhà giáo nhân dân -> ...............

nhà giáo Ưu tú       -> ...............

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục -> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam -> ..........

huy chương đồng -> ..............

giải nhất tuyệt đối -> ..............

huy chương vàng  -> ...............

giải nhất về thực nghiệm    -> ................

 

Phương pháp giải:

Quy tắc viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

 

Lời giải chi tiết:

Nhà giáo nhân dân -> Nhà giáo Nhân dân

nhà giáo Ưu tú       -> Nhà giáo Ưu tú

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục   -> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam  -> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

huy chương đồng    -> Huy chương Đồng

giải nhất tuyệt đối  -> Giải nhất tuyệt đối

huy chương vàng   -> Huy chương Vàng

giải nhất về thực nghiệm   -> Giải nhất về thực nghiệm

 Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close