Luyện từ và câu - Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 45, 46

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 45, 46 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối mỗi câu ở cột A với lời giải nghĩa từ chạy thích hợp ở cột B :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối mỗi câu ở cột A với lời giải nghĩa từ chạy thích hợp ở cột B:

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Dòng nào dưới đây nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên ? Đánh dấu ✓ vào ô vuông trước ý trả lời đúng:

□ Sự di chuyển.

□ Sự vận động nhanh.

□ Di chuyển bàn chân.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Chọn: ✓ Sự vận động nhanh.

Câu 3

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có từ ăn được dùng với nghĩa gốc :

a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c) Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn với nhau bữa cơm tối rất vui vẻ.

Phương pháp giải:

Ăn (nghĩa gốc): Chỉ hoạt động đưa thức ăn vào miệng của người hoặc động vật.

Lời giải chi tiết:

Chọn: c) Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn với nhau bữa cơm tối rất vui vẻ.

Câu 4

Chọn một trong hai từ đi hoặc đứng, đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ ấy.

a) Đi

- Nghĩa 1 : tự di chuyển bằng bàn chân.

- Nghĩa 2 : mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

b) Đứng

- Nghĩa 1 : ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

- Nghĩa 2 : ngừng chuyển động

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Đi :

- Nghĩa 1 : tự di chuyển bằng bàn chân.

VD : Em gái tôi đang chập chững tập đi.

- Nghĩa 2 : mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

VD : Mẹ nhắc tôi khi đi giày phải cột dây cho cẩn thận.

b) Đứng

- Nghĩa 1 : ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

VD : Cả lớp đứng nghiêm chào cờ.

- Nghĩa 2 : ngừng chuyển động

VD : Đoàn tàu đang đi thì bỗng dưng đứng lại.

Loigiaihay.com

 • Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 46, 47

  Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 46, 47 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.

 • Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45

  Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài Vịnh Hạ Long (Tiếng Việt 5, tập một, trang 70 - 71), làm các việc sau:

 • Luyện từ và câu - Từ nhiều nghĩa trang 41, 42, 43

  Giải câu 1, 2, 3, phần luyện tập bài Luyện từ và câu - Từ nhiều nghĩa trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B :

 • Chính tả - Tuần 7 trang 40, 41

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 7: Dòng kinh quê hương trang 40, 41 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền một vần thích hợp với cả 3 chỗ trống dưới đây :

Quảng cáo
close