Luyện từ và câu - Quan hệ từ trang 76, 77

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Quan hệ từ trang 76, 77 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : -  nối Chim, Mây, Nước với Hoa

b) Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

- ...........

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

- ...........

Phương pháp giải:

Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...

Lời giải chi tiết:

Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, Nước  Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : -  nối Chim, Mây, Nước với Hoa

rằng: nối cho với bộ phận đứng sau.

của: nối “tiếng kì diệu” với Họa Mi.

b) Những hạt mưa to  nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

: nối “to” với “nặng”

như: nối “rơi xuống” với ai ném đá.

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

với : nối “ngồi” với “ông nội”

về : nối “giảng” với “từng loài cây”

Câu 2

Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu :

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

 ...........

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

 ...........

Phương pháp giải:

Một số cặp quan hệ từ thường gặp:

- Vì…nên…; do….nên….; nhờ….mà…: Biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả

- Nếu…thì…; hễ…thì…: Biểu thị giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả

- Tuy…nhưng…; mặc dù…nhưng…: Biểu thị quan hệ tương phản

- Không những….mà…; không chỉ…mà….:; Biểu thị quan hệ tăng tiến

Lời giải chi tiết:

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

Vì.... nên: biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

Tuy ... nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

 

Câu 3

Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

- và : ............

- nhưng : ............

- của : ............

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

- và :

+  Mai và Lan là hai loài hoa đẹp.

+  Cẩm tú cầu và mi-mô-sa là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

- nhưng : 

+ Dù rất cố gắng nhưng Huy vẫn đến trễ.

+ Mây đen kịt cả góc trời nhưng mưa vẫn chưa rơi

- của : 

+ Quyển sách này của Lan.

+ Phố cổ Hội An là di sản văn hóa của cả thế giới.

Loigiaihay.com

  • Tập làm văn - Luyện tập làm đơn trang 78

    Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập làm đơn trang 78 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu: Hãy viết lá đơn theo một trong hai đề bài ở sách Tiếng Việt 5, tập một (trang 111 - 112) hoặc đề bài do thầy cô hướng dẫn...

  • Luyện từ và câu - Đại từ xưng hô trang 74, 75

    Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Đại từ xưng hô trang 1, 2 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn sau : a) Gạch dưới các đại từ xưng hô có trong đoạn văn :

  • Chính tả - Tuần 11 trang 73, 74

    Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 11: Luật bảo vệ môi trường trang 73, 74 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ chứa các tiếng đó...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close