Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2 trang 59

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :

Quảng cáo

Đề bài

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng h (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng…………………………

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì…...........           

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và……………….."

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em nhớ lại câu chuyện để điền những vế câu phù hơp nội dung vào phía sau.

Lời giải chi tiết

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng lại vô cùng quan trọng.

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ không hoạt động được.

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người."

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close