Chính tả - Tuần 15 trang 102, 103

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 15: Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 102, 103 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại những tiếng có nghĩa :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm và viết lại những tiếng có nghĩa:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hoặc ch:

M : trao (trao đổi),...                    M : chao (chao liệng), ...              

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hoặc thanh ngã :

M : bảo (bảo ban),....                  M : bão (cơn bão)........                

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hoặc ch:

M : trao (trao đổi)

trung (trung thành)

trà (uống trà)

trào (nước sôi trào ra)                       

tráo (đánh tráo)

tro (tro bếp)

M : chao (chao liệng)                   

chung (chung chạ)

chà (chà lúa)

chào (chào hỏi)

cháo (bát cháo)

cho (cho quà)

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hoặc thanh ngã :

M : bảo (bảo ban)                             

bỏ (bỏ đi)

bẻ (bẻ cành)

dải (dải băng)

cổ (cái cổ)

M : bão (cơn bão)                           

bõ (cho bõ công)

bẽ (bẽ bàng)

dãi (nước dãi)

cỗ (ăn cỗ)

Câu 2

Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống:

a) Những tiếng có âm đầu là tr hoặc ch :

Nhà phê bình và truyện của vua

Một ông vua tự ........ là mình có văn tài nên rất hay viết truyện ........ của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ........ 

ai dóm ........ bai. Chỉ cỏ một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục.

Thời gian sau, vua ........ lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:

- Xin hãy đưa tôi ........ lại nhà giam !

b) Những tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

Lịch sử bấy giờ ngắn hơn

Thấy điểm ........ kết môn Lịch ........ của cháu thấp quá, ông ........:

-  Ngày ông đi học, ông toàn được ........ 9, điểm 10 môn Lịch sử. Thế mà bây giờ điểm ........ kết môn Lịch sử của cháu ........ được có 5,5. Cháu suy ........ sao đây ?

Cháu đáp :

- Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đoạn văn rồi điền vào chỗ trống sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Nhà phê bình và truyện của vua

Một ông vua tự cho là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. Truyện của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên chẳng ai dám chê bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục.

Thời gian sau, vua trả lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:

-  Xin hãy đưa tôi trở lại nhà giam !

b) Những tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

Lịch sử bấy giờ ngắn hơn

Thấy điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu thấp quá, ông bảo :

- Ngày ông đi học, ông toàn được điểm 9, điểm 10 môn Lịch sử. Thế mà bây giờ điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu chỉ được có 5,5. Cháu suy nghĩ sao đây ?

Cháu đáp :

- Nhưng thời ông đi học thì Lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close