Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 97, 98

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Các từ chị trong câu Chị(1) sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các từ chị trong câu Chị(1)  sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô ?

□ Cả hai từ đều là đại từ xưng hô.

□ Chị(1) là đại từ xưng hô, chị(2) là danh từ.

□ Chị(1) là danh từ, chị(2) là đại từ xưng hô.

Phương pháp giải:

- Danh từ là từ được dùng để gọi tên người, vật.

- Đại từ xưng hô là từ được người nói sử dụng để tự chỉ mình hoặc chỉ người khác trong khi giao tiếp.

Lời giải chi tiết:

□ Cả hai từ đều là đại từ xưng hô.

✓ Chị(1) là đại từ xưng hô, chị(2) là danh từ.

□ Chị(1) là danh từ, chị(2) là đại từ xưng hô.

Câu 2

Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung có trong đoạn văn sau :

 

Danh từ riêng

3 danh từ chung

- Chị ! - Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. - Chị... Chị là chị gái của em nhé !

Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má :

- Chị sẽ là chị của em mãi mãi!

Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu.

.............

.............

.............

.............

.............

.............

giọng

.............

.............

.............

.............

.............

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

 

Danh từ riêng

3 danh từ chung

-  Chị! - Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. - Chị... Chị là chị gái của em nhé !

Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước nước mắt kéo vệt trên má :

-  Chị sẽ là chị của em mãi mãi !

Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu.

Nguyên

tiếng đàn, tiếng hát, mùa xuân

 

Câu 3

Ghi lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học :

- Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa ............

- Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết hoa ............

Phương pháp giải:

Em nhớ lại quy tắc viết hoa đã được học.

Lời giải chi tiết:

- Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

Ví dụ: Võ Thị Sáu, Cửu Long...

- Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Ví dụ : Pa-ri, Vich-to Huy-gô...

- Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

Ví dụ : Lý Bạch, Bắc Kinh, Quách Mạt Nhược,...

Câu 4

Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 :

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

Phương pháp giải:

Em đọc lại đoạn văn ở bài tập 1 rồi thực hiện theo các yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?

- Nguyên (danh từ) quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.

- Tôi (đại từ) nhìn em cười trong hàng nước mắt kéo vệt trên má.

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?

- Một năm mới (cụm danh từ) bắt đầu.

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

- Chị (đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé!

- Chị (đại từ gốc danh từ) sẽ là chị của em mãi mãi.

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

- Chị là chị gái của em nhé!

- Chị sẽ là chị của em mãi mãi (danh từ làm vị ngữ - từ chị trong hai câu trên - phải đứng sau từ là).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close