Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 38

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 38 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu:

a)    Ruồi đậu mâm xôi đậu.

       Kiến bò đĩa thịt bò.

b)    Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c)    Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d)    Con ngựa đá con ngựa đỏ, con ngựa đá không đá con ngụa.

Phương pháp giải:

Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a) Ruồi đậu mâm xôi đậu.

    Kiến  đĩa thịt .

b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d) Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1.

M : - Mẹ em rán đậu.

     - Thuyền đậu san sát trên bến sông.

Phương pháp giải:

- Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Mẹ tôi nói nếu tôi thi đậu mẹ sẽ thưởng bánh đậu.

- Con  đang gặm cỏ / Em tôi đang tập .

- Bài kiểm tra toán em được chín điểm / Phải ăn thức ăn được nấu chín và uống nước đun sôi.

- Ý kiến của bác nêu ra không có ai phản bác.

- Hùng đá bóng vô ý đá phải hòn đá, chân sưng tấy lên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close