Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44

Giải bài tập bài Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trấn Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 77). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau :

Quảng cáo

Đề bài

Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trần Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 77). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoi để hoàn chỉnh màn kch sau :

Xin Thái sư tha cho !

Nhân vật : Trần Thủ Độ ; một phú nông muốn xin làm chức câu đương ; mấy anh lính hầu.

Cảnh trí : Công đường có đặt một án thư lớn. Trên án thư có hộp bút, vài cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi viết bên án thư. Hai bên có mấy người lính đứng cung kính.

Thi gian : Buổi sáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gi ý li đối thoại:

+ Trần Thủ Độ lệnh cho lính hầu mời phú nông vào.

+ Trần Thủ Độ hỏi tên tuổi, nguyện vọng của phú nông.

+ Trần Thủ Độ hỏi phú nông về chức phận của câu đương.

+ Phú nông trả lời, chứng tỏ rất ít hiểu biết về chức phận của câu đương.

+ Trần Thủ Độ bảo phải chặt một ngón chân của phú nông để đánh dấu.

+ Phú nông sợ hãi kêu van xin tha.

+ Trần Thủ Độ tha cho anh ta.

Lính: (Bước vào) Bẩm Thái sư ! Người nhà phu nhân đã tới rồi ạ.

Trần Thủ Độ: - Cho anh ta vào !

                     (Lính đi ra, sau đó dẫn vào một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu nhưng hơi quê kệch.)

-  Phú nông: - Lạy Đức ông !

-  Trần Thủ Độ: - Ngươi có phải là Động Văn Sửu không ?

Phú nông:  …………………

……..         …………………

……..         …………………

……..         …………………

Lời giải chi tiết

Xin Thái sư tha cho !

Nhân vật: Trần Thủ Độ ; một phú nông muốn xin làm chức câu đương ; mấy anh lính hầu.

Cảnh trí: Công đường có đặt một án thư lớn. Trên án thư có hộp bút, vài cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi viết bên án thư. Hai bên có mấy người lính đứng cung kính.

Thi gian : Buổi sáng.

Lính: (Bước vào) Bẩm Thái sư ! Người nhà phu nhân đã tới rồi ạ.

Trần Thủ Độ: Cho anh ta vào !

                      (Lính đi ra, sau đó dẫn vào một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu nhưng hơi quê kệch.)

Phú nông: - Lạy Đức ông !

Trần Thủ Độ: - Ngươi có phi là Động Văn Sửu không?

Phú nông: - Dạ bẩm ông, vâng ạ.

Trần Thủ Độ: Ta nghe phu nhân nói lại rằng người muốn xin chức câu đương, đúng vậy không ?

Phú nông: (Vẻ vui mừng) Dạ vâng thưa Đức Ông. Con xin Đức Ông cho con thỏa nguyện ạ!

Trần Thủ Độ: - Vậy ngươi có biết câu đương phải làm những việc gì không?

Phú nông: - Dạ bẩm... bẩm (gãi đầu, bối rối). Con phải ... phải … đi bắt tội phạm .

Trần Thủ Độ: - Ngươi hiểu chức câu đương là như vậy ư ? Thôi được, nể tình phu nhân, ta sẽ cho nhà người được thỏa nguyện.

Phú nông: (Tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, vái tạ liên tục) - Dạ được vậy thì con đội ơn Đức Ông nhiều lắm !

Trần Thủ Độ: (Thong thả nói) Có điều, chức câu đương của nhà ngươi là do phu nhân xin cho nên không thể giống như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân ngươi để phân biệt.

Phú nông: (Hoảng hốt, tỏ vẻ sợ hãi) Ấy chết ! Thưa Đức Ôngsao ạ ? Tại sao lại thế ạ ?

Trần Thủ Độ: Ngươi tưởng phép nước là chuyện đùa chăng ?

Phú nông: (Van xin) Con xin Đức Ông, con biết tội con rồi. Ông nể tình phu nhân mà tha cho con.

Trần Thủ Độ: (Giả vẻ ngạc nhiên) - Nhà ngươi có gì mà phải van xin. Ta chẳng phải là nể tình phu nhân mà cho ngươi chức câu đương. Chặt một ngón chân chỉ để phân biệt chức câu đương xin của ngươi thôi mà.

Phú nông: (Vội vã cuống cuồng) - Con không dám xin chức này nữa. Xin tha tội cho conCon xin Đức Ông !

Trần Thủ Độ: Người đã biết thì được. Ta tha cho ngươi, hãy trở về lo việc của nhà ngươi đi.

Phú nông: Xin đa tạ Đức Ông ! Đa tạ Thái sư !

(Tất cả đi vào. Hạ màn.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close