Chính tả - Tuần 13 trang 87, 88

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 13: Hành trình của bầy ong trang 87, 88 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau :

sâm

xâm

M: nhân sâm,...........
M: xâm nhập,...........

sương

xương

..............................
..............................

sưa

xưa

..............................
..............................

siêu

xiêu

..............................
..............................

b) Viết các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau :

uôt

uôc

M: buột miệng,................
M: buộc lạt,.....................

ươt

ươc

.....................................
.....................................

iêt

iêc

.....................................
.....................................

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau :

sâm

M: nhân sâm, củ sâm, chim sâm cầm, sâm sẩm tối

xâm

M: xâm nhập, xâm xấp, xâm lấn, xâm phạm

sương

sương gió, sương mù, sương muối

xương

bộ xương, xương chân, xương sườn, còng xương

sưa

say sưa, hoa sưa

xưa

ngày xưa, xưa kia, xa xưa

siêu

siêu nước, siêu nhân, siêu âm, siêu sao

xiêu

xiêu vẹo, xiêu lòng, liêu xiêu, nhà xiêu

b) Viết các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau :

uôt

uôc

M : buột miệng, rét buốt, con chuột, tuốt lúa, tuồn tuột

M : buộc lạt, buộc tóc, cuốc đất, thuốc cảm, mắm ruốc

ươt

ươc

xanh mướt, mượt mà, là lượt, thướt tha, vượt qua.

điều ước, cây đước, vết xước, nước sôi, thược dược

iêt

iêc

tiết kiệm, chiết cành, chì chiết, viết thư, da diết

xiếc thú, xanh biếc, nuối tiếc, mỏ thiếc

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x :

   Đàn bò trên đồng cỏ ...anh ...anh

   Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều ....ót lợi.

b) t hoặc c :

              Trong làn nắng ửng : khói mơ tan

              Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

              Sột soạ.... gió trêu tà áo biế...

              Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) s hoặc x :

  Đàn bò trên đồng cỏ xanh xanh

  Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại.

b) t hoặc c :

              Trong làn nắng ửng : khói mơ tan

              Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

              Sột soạt gió trêu tà áo biếc

              Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close