Tiếng Anh 7 Unit 8 8.6

1.CLASS VOTE Make a list of six common traditional foods from your country. Which food is the most popular? Vote on them. 2. Look at the photos. What are the people doing? Listen and check. 3. Study the Speaking box. Find examples of the words in the dialogue. 4. Complete the instructions. Underline the best choice in brackets. 5. In pairs, use some of the words below to describe how to prepare a dish. Use the new phrases from the Speaking box.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Explaining how to prepare a dish

I can explain how to make a traditional dish for a Vietnamese festival.

(Tôi có thể giải thích làm thế nào để làm một món ăn truyền thống cho một lễ hội Việt Nam.)

1. CLASS VOTE Make a list of six common traditional foods from your country. Which food is the most popular? Vote on them.

(CẢ LỚP BÌNH CHỌN Lập danh sách sáu món ăn truyền thống truyền thống phổ biến từ đất nước của bạn. Món ăn nào là phổ biến nhất? Bỏ phiếu cho nó.)

Lời giải chi tiết:

1. Pho (phở)

2. Banh mi (bánh mì)

3. Fresh spring rolls (gỏi cuốn)

4. Vietnamese rice noodles with fermented shrimp paste (Bún đậu mắm tôm) 

5. Spring rolls (chả giò)

6. Broken rice (cơm tấm)

Bài 2

2. Look at the photos. What are the people doing? Listen and check.

(Nhìn vào các bức ảnh. Những người đó đang làm gì? Nghe và kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

Đáp án: They are making banh chung.

(Họ đang làm bánh chưng.)

Thông tin:

Gd=Granddaughter

Gm=Grandmother 

Gd : Are you making bánh chưng for Tết again, Grandma? 

Gm : Yes. Sit down and let me explain how to make it. Someday you can pass it down to your kids. 

Gd : Okay, I'm all ears. 

Gm : First, prepare some sticky rice by soaking it overnight. The next morning drain it and add a bit of salt. Then soak some mung beans in water for two hours. Next cook and grind them, and then shape them into balls. Cut up some pork into squares and add salt, pepper, and onions. Finally wrap them up in dong leaves and boil them. Gd : Can I help you make the bánh chung now?

Tạm dịch:

Gd = Cháu gái

Gm = Bà nội

Gd: Bà ơi bà lại làm bánh chưng cho Tết hả bà?

Gm: Ừ, đúng rồi. Ngồi xuống và để bà giải thích cho cháu nghe làm thế nào để làm ra nó. Một ngày nào đó con có thể truyền lại nó cho con cái của con.

Gd: Được rồi, con đã sẵn sàng lắng nghe.

Gm: Đầu tiên, con chuẩn bị một ít gạo nếp ngâm qua đêm. Sáng hôm sau để ráo nước và cho một chút muối. Sau đó ngâm một ít đậu xanh trong nước trong hai giờ. Tiếp theo nấu và xay chúng, sau đó nặn chúng thành những viên bi. Cắt một ít thịt lợn thành hình vuông và thêm muối, tiêu và hành. Cuối cùng gói lại bằng lá dong và luộc chín. 

Gd: Bây giờ con có thể giúp bà làm bánh chưng được không?

Bài 3

3. Study the Speaking box. Find examples of the words in the dialogue.

(Nghiên cứu ô Nói. Tìm ví dụ về các từ trong đoạn đối thoại.)

Speaking

(Nói)

Explaining a process

(Giải thích một quá trình)

Speaking

(Nói)

Explaining a process

(Giải thích một quá trình)

first, second, third

(thứ nhất, thứ hai, thứ ba)

then, next, later, after that, finally

(sau đó, kế đó, cuối cùng)

Lời giải chi tiết:

First, then, next, finally

Bài 4

4. Complete the instructions. Underline the best choice in brackets.

(Hoàn thành các hướng dẫn. Gạch chân sự lựa chọn tốt nhất trong ngoặc.)

How to make Bánh Xèo

1. (First / Second), combine the rice flour, white sugar, salt, and turmeric in a large bowl.

2. (Next / Finally), add the coconut milk and water. Stir until it is smooth.

3. (Then / Second), cook the shrimp and pork in a skillet. Season it with salt and pepper.

4. (After that / First), add a bit more oil to the pan and place over high heat. Once the pan is very hot, pour in half of the batter and move the pan so it covers the bottom. Scatter a layer of green onions, then shrimp and pork on one half of the crepe. Add some bean sprouts.

5. (Finally / Next), when the crepe is dry, fold it in half and put it on a plate.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. First

2. Next

3. Then

4. After that

5. Finally

 

1. First, combine the rice flour, white sugar, salt, and turmeric in a large bowl.

(Đầu tiên, bạn cho bột gạo, đường trắng, muối và bột nghệ vào một âu lớn.)

2. Next, add the coconut milk and water. Stir until it is smooth.

(Tiếp theo, cho nước cốt dừa và nước vào. Khuấy đều cho đến khi được hỗn hợp mịn.)

3. Then, cook the shrimp and pork in a skillet. Season it with salt and pepper.

(Sau đó, cho tôm và thịt lợn vào chảo. Nêm muối và hạt tiêu.)

4. After that, add a bit more oil to the pan and place over high heat. Once the pan is very hot, pour in half of the batter and move the pan so it covers the bottom. Scatter a layer of green onions, then shrimp and pork on one half of the crepe. Add some bean sprouts.

(Sau đó, cho thêm một chút dầu vào chảo và để lửa lớn. Khi chảo đã rất nóng, đổ một nửa lượng bột vào và di chuyển chảo để nó phủ kín đáy. Rải một lớp hành lá, sau đó là tôm và thịt lợn lên một nửa chiếc bánh kẹp. Thêm một ít giá đỗ.)

5. Finally, when the crepe is dry, fold it in half and put it on a plate.

(Cuối cùng, khi bánh kẹp đã khô, bạn gập đôi lại và bày ra đĩa.)

Bài 5

5. In pairs, use some of the words below to describe how to prepare a dish. Use the new phrases from the Speaking box.

(Theo cặp, hãy sử dụng một số từ dưới đây để mô tả cách chế biến một món ăn. Sử dụng các cụm từ mới từ ô Nói.)

  boil            cook              cut                 fry                  grind

  (đun sôi)    (nấu)             (cắt)              (chiên)           (xay)

  press         stir                 wash             fold                pour

  (ấn)           (xào)              (rửa)              (trộn)             (rót)

A : I'm going to tell you how to make bánh chưng. 

(Tôi sẽ cho bạn biết cách làm bánh chưng.)

B : Great! What's the first step?

(Tuyệt vời! Bước đầu tiên là gì vậy?)

Lời giải chi tiết:

A : I'm going to tell you how to make bánh chưng. 

B : Great! What's the first step?

A : First of all, you have to soake the sticky rice overnight, then drain and shake with salt. After that, Soak crushed mung beans in water for 2-4 hours, wash away the husks, cook,  grind, and shape them into fist-sized balls. Next, Cut the pork into squares and season them with salt, pepper, and minced onion. Place dong leaves on a flat surface; put a small bowl portion of rice on it then put the pork and mung bean ball in the middle and cover it with another small bowl portion of rice. Fold the leaves over, wrap the cake into a square shape, and tie it with bamboo strings. Place cakes in a pot padded with dong leaf stalks, pour in enough water to submerge the cakes, and boil on high heat. Boil continuously for 12 hours. Finally, sfter the cakes are taken from the pot, press them to remove excess water.

B : Wow, this is such a complicated process. Alright, let’s start now.

Tạm dịch:

A: Tôi sẽ cho bạn biết cách làm bánh chưng.

B: Tuyệt vời! Bước đầu tiên là gì?

A: Trước hết, bạn phải ngâm gạo nếp qua đêm, sau đó để ráo nước và xóc với muối. Sau đó, ngâm đậu xanh đã nghiền trong nước khoảng 2-4 giờ, rửa sạch vỏ, nấu chín, nghiền nhỏ và nặn thành những viên nhỏ bằng nắm tay. Tiếp theo, cắt thịt heo thành từng miếng vuông và nêm muối, tiêu và hành băm. Đặt lá dong trên một mặt phẳng; Đặt một bát gạp nếp nhỏ lên trên sau đó cho thịt lợn và viên đậu xanh vào giữa rồi phủ một bát gạo nếp nhỏ khác lên trên. Gấp lá lại, gói bánh thành hình vuông, dùng dây tre buộc lại. Cho bánh vào nồi có lót lá dong, đổ nước vừa đủ ngập bánh, đun trên lửa lớn. Đun sôi liên tục trong 12 giờ. Cuối cùng, vớt bánh ra khỏi nồi, ấn để loại bỏ nước thừa.

B: Wow, đây là một quá trình phức tạp. Được rồi, hãy bắt đầu ngay bây giờ.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.7

  1. Read the text and the questions. Answer the questions. 2. Study the Language box and look at Exercise 1. Underline the Wh-question words in the text. 3. Write when, where, what, who, how, or why to complete the questions. More than one can be used for each blank. 4. Make questions by putting the words in the correct order. 5. Use your answers from Exercise 4 to write 6-8 sentences about your favourite festival.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Find the words from the glossary to match with the pictures. Then write in the spaces. 2. Write the correct words for each definition. 3. Complete the words in the sentences. 4. PRONUNCIATION Listen to how we pronounce the st-, sk- and sl- sounds in the beginning of words. In pairs, say the words. 5. Listen to the words. Write if they start with a st-, sk- or sl- sound.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Revision

  1. Complete the text with the words below. 2. Complete the sentences below to make them true for you. In pairs, compare your answers. 3. Complete the responses with the correct words. 4. Underline the correct option among the bold words. 5. Work in pairs. Student A, think of a type of food you know how to prepare. Follow these ideas to explain to Student B how to prepare it. Student B, go to page 102.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.5

  1. What can you see in the photos A and B? In pairs, match the following sentences with the photos. 2. Listen and fill in the information about the festival. 3. Listen again and choose the correct answer. 4. (WORD FRIENDS) Complete the sentences with the correct words. 5. In pairs, compare Songkran with the New Year's festival in your country.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.4

  1. Read the email and label the photos with the bold words. 2. Find more expressions used to compare ideas in Exercise 1 3. Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences. Listen and check. 4. In pairs, compare your thoughts on a festival you both know of. Tell the class about it. You can use some of these words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close