Tiếng Anh 7 Unit 5 5.5

1. Are there any foreign foods you like to eat? What are they? What do they taste like? 2. Listen and write the amount of each ingredient you hear. 3. Listen to how to cook the dish. Choose the correct answer. 4. Listen again. Number the words in the order you hear them. 5. In pairs, describe how to cook a dish.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Are there any foreign foods you like to eat? What are they? What do they taste like?

(Có món ăn nước ngoài nào bạn thích ăn không? Chúng là gì? Chúng có mùi vị như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

Yes, the Japanese food, such as sushi and sashimi. Because they taste much similar to the Chinese food, and besides, they are always served as fresh as possible, so I can enjoy the original flavour of the food.

(Có, các món ăn Nhật Bản, chẳng hạn như sushi và sashimi. Bởi vì chúng có hương vị gần giống với món ăn Trung Quốc, và bên cạnh đó, chúng luôn được phục vụ tươi nhất có thể, vì vậy tôi có thể thưởng thức hương vị nguyên bản của món ăn.)

Bài 2

2. Listen and write the amount of each ingredient you hear.

(Nghe và viết số lượng của từng thành phần mà bạn nghe được.)


Bài nghe:

Today I’m going to show you how to make a popular Thai dish called Tom Yum Kung. You will need: 1.5 liters of water; 2 spoons of fish sauce; 4 lime leaves; 1 stalk of lemongrass; 2 cloves of crushed garlic; a bit of salt and pepper; 200 grams of shrimp; 2 chopped green onions; 250 grams of mushrooms; juice from 2 limes; 2 sliced chilies.

Tạm dịch:

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món ăn Thái Lan nổi tiếng có tên là Tom Yum Kung. Bạn sẽ cần: 1,5 lít nước; 2 thìa nước mắm; 4 lá chanh; 1 cọng sả; 2 nhánh tỏi đập dập; một chút muối và tiêu; 200 gram tôm; 2 củ hành lá cắt nhỏ; 250 gram nấm hương; nước ép từ 2 quả chanh; 2 trái ớt cắt lát.


Lời giải chi tiết:

1.5 liters of water; (1,5 lít nước;)

2 spoons of fish sauce; (2 thìa nước mắm;)

4 lime leaves; (4 lá chanh;)

1 stalk of lemongrass; (1 cọng sả;)

2 cloves of garlic; (2 nhánh tỏi;)

200 grams of shrimp; (200 gram tôm;)

2 chopped green onions; (2 củ hành lá cắt nhỏ;)

250 grams of mushrooms; (250 gram nấm hương;)

2 limes; (2 quả chanh;)

2 sliced chilies. (2 trái ớt cắt lát.)

Bài 3

3. Listen to how to cook the dish. Choose the correct answer.

(Nghe cách nấu món ăn. Chọn câu trả lời đúng.)

1. How long do we let the water simmer over low heart? (Chúng ta để nước sôi lăn tăn trong bao lâu?)

a, 15-20 minutes (15-20 phút)

b, 10-15 minutes (10-15 phút)

c, 20-25 minutes (20-25 phút)

2. How long do we set aside the water? (Chúng ta để nước sang một bên trong bao lâu?)

a, 5-6 minutes (5-6 phút)

b, 10 minutes (10 phút)

c, 10-15 minutes (10-15 phút)

3. What do we use the sieve for? (Chúng ta sử dụng cái sàng để làm gì?)

a, to stir the soup (để khuấy súp)

b, to heat the soup (để làm nóng súp)

c, to separate the solids (để tách các chất rắn)

4. How long do we wait after adding the shrimp? (Chúng ta đợi bao lâu sau khi thêm tôm?)

a, 5-6 minutes (5-6 phút)

b, 10 minutes (10 phút)

c, 10-15 minutes (10-15 phút)

Bài nghe:

First boil the water with the fish sauce, lime leaves, lemongrass, garlic, salt and pepper. Then let it simmer for 15 to 20 minutes over low heat. Remove it from the heat and set aside for another 10 minutes. Strain it through a sieve to separate the solids. Put the liquid back on the stove and let it simmer over low heat while you add the shrimp, green onions and mushrooms. Wait for about 5-6 minutes. Next stir in the lime juice and chilies and serve.

Tạm dịch:

Đầu tiên đun sôi nước với mắm, lá chanh, sả, tỏi, muối, tiêu. Sau đó để lửa nhỏ trong vòng 15 đến 20 phút. Lấy nó ra khỏi nhiệt và để sang một bên trong 10 phút nữa. Lọc qua rây để tách chất rắn. Đặt lại nước trên bếp và đun ở lửa nhỏ trong khi bạn cho tôm, hành lá và nấm vào. Chờ trong khoảng 5-6 phút. Tiếp theo cho nước chanh và ớt vào khuấy đều rồi cho ra đĩa.

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. c

4. a

1. How long do we let the water simmer over low heart? => a, 15-20 minutes

(Chúng ta để nước sôi lăn tăn trong bao lâu? => 15-20 phút)

2. How long do we set aside the water? => b, 10 minutes

(Chúng ta để nước sang một bên trong bao lâu? => b, 10 phút)

3. What do we use the sieve for? => c, to separate the solids

(Chúng ta sử dụng cái sàng để làm gì? => c, để tách các chất rắn)

4. How long do we wait after adding the shrimp? => a, 5-6 minutes

(Chúng ta đợi bao lâu sau khi thêm tôm? => a, 5-6 phút)

Bài 4

4. Listen again. Number the words in the order you hear them.

(Lắng nghe một lần nữa. Đánh số các từ theo thứ tự bạn nghe thấy.)

Lời giải chi tiết:

a, 5

b, 6

c, 1

d, 2

e, 3

f, 4

g, 7

h, 8

1. c, boil the water (đun sôi nước)

2. d, let it simmer (để nó sôi lửa nhỏ)

3. e, low/medium/high heat (nhiệt độ thấp / trung bình / cao)

4. f, remove it (loại bỏ nó)

5. a, set aside for (để sang một bên)

6. b, strain it (Lọc qua)

7. g, add (the) (thêm (các))

8. h, stir in the lime juice (khuấy trong nước chanh)

Bài 5

5. In pairs, describe how to cook a dish.

(Theo cặp, mô tả cách nấu một món ăn.)

A: First, you heat the pan, and then you add two raw eggs. You cook it for 3-4 minutes. Then, you… (A: Đầu tiên, bạn làm nóng chảo, sau đó bạn cho hai quả trứng sống vào. Bạn nấu nó trong 3-4 phút. Sau đó, bạn…)

Lời giải chi tiết:

Spaghetti is one of my favorite dishes. First you need to prepare a can of spaghetti sauce, onion, pork, tomato, cheese, mushroom and then cut them into small cubes. Second step is cook pork and onion and put a teaspoon salt. Wait for a while until onion is getting soft then you can put all the things that you prepared in the pot. Also don’t forget to cook pasta for five minutes with hot water. Finally, wait for fifteen minutes until all things mix together then you can enjoy your meal. In summary, spaghetti is really easy if you can follow these steps.

(Mỳ Ý là một trong những món ăn yêu thích của tôi. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một lon nước sốt mì Ý, hành tây, thịt heo, cà chua, phô mai, nấm rồi cắt thành từng khối vuông nhỏ. Bước thứ hai là nấu thịt lợn và hành tây và cho một thìa cà phê muối. Chờ một lúc cho đến khi hành tây mềm thì bạn cho tất cả những thứ đã chuẩn bị vào nồi. Cũng đừng quên nấu mì ống trong năm phút với nước nóng. Cuối cùng, đợi trong vòng mười lăm phút cho đến khi tất cả mọi thứ hòa quyện vào nhau thì bạn có thể thưởng thức bữa ăn của mình. Tóm lại, mì spaghetti thực sự dễ dàng nếu bạn có thể làm theo các bước sau.)

 

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 5.6

  1. What do you usually order when you go to a restaurant? 2. Listen to the dialogue between the waiter and the customers at a restaurant. Tick (✓) the questions you hear. 3. Complete the dialogue with the sentences a-f. Listen and check. 4. Work in groups of three. One person is the waiter and the other two are customers. Practice a conversation at a restaurant.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 5.7

  1. What are they cooking? Why are they cooking outside? 2. In pairs, read the email and answer the questions. 3. Answer the questions about the structure of the email. 4. It’s your birthday next week. You want to invite your friend, Minh. Write an email (60-80 words) to invite him to the party.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find: 2. In pairs, say how you feel about the food below. 3. Match the pictures 1-4 with the words from the glossary. 4. Listen to the words below and write them in the correct group according to the word stress. 5. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Revision

  1. Put the words into the correct column. 2. In pairs, describe the food and drinks below that you have regularly. Choose two things you like best. 3. Take turns to tell your partner about your favourite food. Use these ideas. 4. Complete the text with the missing articles. 5. Match the quantifiers (1-4) with the food (a-d). Then match with the pictures. 6. Your family is holding a house-warming party this weekend. Write an email (60-80 words) to invite your best friend to come to the party. You

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 5.4

  1. What kinds of food do you order online? 2. Study the Grammar box. Find examples of articles in the dialogue. 3. Fill in the blanks with the correct articles. 4. Use the ideas in Exercise 3 ask and answer questions about food with your partner.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close