Speak - Unit 12 trang 113 SGK Tiếng Anh 8

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. A: Where shall we stay? B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym. A: What time should we leave Los Angeles? B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Quảng cáo

Đề bài

SPEAK.

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information.

(Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)

A: Where shall we stay?

B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Depart Los Angeles: ________________________

Arrive Boston:  _____________________________

Accommodation:____________________________

Sightseeing:________________________________

Depart Boston: Flight 71O at 10.00 on Thursday, 22

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Depart Los Angeles: Flight 835 at 10.00 on Mon

Arrive Boston: At 4.00

Accommodation: Atlantic Hotel

Sightseeing: Boston University, Museums and Art galleries

Depart Boston: Flight 710 at 10.00 on Thursday, 22

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 11 am. Would that be OK?

Tạm dịch:

A: Chúng ta sẽ ở đâu?

B: Khách sạn Revere hơi đắt tiền nhưng lại có phòng tập thể dục.

A: Chúng ta nên rời Los Angeles lúc mấy giờ?

B: Có một chuyến bay hàng ngày lúc 10 giờ sáng. Chọn chuyến này được không?

Khởi hành từ Los Angeles: Chuyến bay 835 lúc 10.00 vào Thứ Hai

Đến Boston: Lúc 4.00

Chỗ ở: Khách sạn Atlantic

Tham quan: Đại học Boston, Viện bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật

Khởi hành từ Boston: Chuyến bay 710 lúc 10.00 vào thứ Năm, ngày 22

A: Chúng ta sẽ ở đâu?

B: Khách sạn Atlantic không quá rất đắt tiền và nó có một nhà hàng, một hồ bơi và các cửa hàng nữa.

A: Chúng ta nên rời Los Angeles lúc mấy giờ?

B: Có một chuyến bay hàng ngày lúc 11 giờ sáng. Chọn chuyến này được không?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close