Getting started - Unit 11 trang 98 SGK Tiếng Anh 8

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED.

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names.

(Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)

1. The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a. Ngo Mon Gate                            b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay

Tạm dịch:

a. Cổng Ngọ Môn

b. Bến Nhà Rồng

c. Văn miếu Quốc tử giám

d. Vịnh Hạ Long

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close