Listen - Unit 11 trang 102 SGK Tiếng Anh 8

Mrs. Jones: All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda. Tim: Okay, but how do I get to the hotel?

Quảng cáo

Đề bài

LISTEN.

Match the places in the box to their correct positions on the map.

(Hãy ghép các nơi chốn trong khung với vị trí của nó trên bản đồ.)
- bus station
- pagoda
- hotel
- restaurant
- temple

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a. restaurant       b. hotel        c. bus station

d. pagoda      e. temple

Tạm dịch:

restaurant (n): nhà hàng

hotel (n): khách sạn

bus station: trạm xe buýt

pagoda (n): chùa 

temple (n): đền

Audio script:

Tim: Mom, I'm tired.

Mrs. Jones:  All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda.

Tim: Okay, but how do I get to the hotel?

Mrs. Jones:  Let me check the map. Oh, yes. It’s Phong Lan Road, just off the highway.

Tim: I remember. See you later.

Mrs. Jones:  Bye.

Shannon: I’m hungry, Mom.

Mrs. Jones:  Can you wait until after we’ve seen the pagoda, Shannon? The restaurant's in Ho Tay Road. It’s in the opposite the direction from the pagoda.

Shannon: Please, Mom. I’m starving!

Mr. Jones:  I'll take you get something to eat, Shannon. We’ll let your mother go to the pagoda.

Shannon: Thanks, Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and tea it beside the river.

Mrs. Jones:  As you are going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow’s bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the tourist information center.

Mr. Jones: All right.

Mrs. Jones:  I'll see you back at the hotel.

Shannon:  How are you going to get to the pagoda, Mom?

Mrs. Jones:   I’m going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time, I’ll also visit an old temple, which is just past the pagoda on the same road.

Shannon:   Bye, Mom. Have a nice time.

Mrs. Jones:  I will. Bye.

Dịch bài nghe:

Tim: Mẹ, con mệt quá.

Bà Jones: Thế hả? Vậy cần quay trở lại khách sạn và bố mẹ và em sẽ đi chùa.

Tim: Vâng ạ, nhưng làm thế nào để con quay về khách sạn bây giờ?

Bà Jones: Để mẹ xem bản đồ. Ồ, nó ở đường Phong Lan, ngay gần đường cao tốc.

Tim: Con nhớ rồi. Hẹn gặp lại cả nhà ạ.

Bà Jones: Tạm biệt con.

Shannon: Mẹ ơi, con đói rồi.

Bà Jones: Con có thể đợi cho đến sau khi chúng ta đi chùa xong không, Shannon? Nhà hàng ở đường Hồ Tây. Nó nằm đối diện với hướng đi chùa về.

Shannon: Nhưng con sắp chết đói rồi!

Ông Jones: Bố sẽ đưa con đi kiếm thứ gì đó để ăn, Shannon à. Chúng ta sẽ để mẹ của con đi chùa.

Shannon: Cảm ơn bố. Có lẽ chúng ta có thể mua thức ăn ở nhà hàng và uống trà bên cạnh dòng sông.

Bà Jones: Khi anh đang đi theo hướng về trạm xe buýt, anh có thể đặt chỗ xe buýt chuyến ngày mai đến Thành phố Hồ Chí Minh không? Bến xe buýt nằm đối diện ngay với trung tâm thông tin du lịch đấy.

Ông Jones: Ừ được.

Bà Jones: Mẹ sẽ gặp lại hai bố con tại khách sạn nhé.

Shannon: Mẹ đến chùa bằng cách nào thế ạ?

Bà Jones: Mẹ sẽ đi qua cầu và đi theo con đường đầu tiên bên trái. Nếu mẹ có thời gian, mẹ cũng sẽ ghé thăm một ngôi chùa cổ, cùng đường với ngôi chùa này.

Shannon: Tạm biệt mẹ. Chúc mẹ có chuyến đi vui vẻ.

Bà Jones: Ừ. Tạm biệt con.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close