Listen and read - Unit 15 trang 138 SGK Tiếng Anh 8

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN AND READ.

Nam: Dad, the printer isn’t working.

Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?

Nam: Yes, I have already done it.

Mr Nhat: Have you connected it properly?

Nam: Oh, Dad. I know how to connect a printer.

Mr Nhat: Has the plug come out of the socket?

Nam: No, it’s OK.

Mr Nhat: I have no idea what the problem is. This manual isn’t very helpful.

Nam: Can you call the store vou bought it from?

Mr Nhat: can, but I bought it in Ho Chi Minh City. I don’t know what they can do. However, it’s under guarantee so the company should do something with it.

Nam: Let’s phone them now.

Bài 1

1. Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành hội thoại với bạn em.)

Lời giải chi tiết:

Dịch bài hội thoại:

Nam: Bố ơi, máy in hỏng rồi.

Ông Nhật: Máy mới mà. Không thể trục trặc được. Con đã bật máy lên chưa?

Nam: Dạ con bật rồi ạ.

Ông Nhật: Con nối máy có đúng không?

Nam: Ôi bố, con biết nổi máy mà.

Ông Nhật: Có phải phích cắm bị rút ra khỏi ổ cắm không?

Nam: Không, nó vẫn ở ổ cắm bố ạ.

Ông Nhật: Thế thì bố không biết nó bị gì nữa. Quyển sách hướng dẫn này chẳng có ích gì cho lắm.

Nam: Bố có thể gọi điện cho cừa hàng bổ đã mua nó được không?

Ông Nhật: Được thôi, nhưng bố mua nó ờ Thành phố Hồ Chí Minh mà. Bố không biết họ có thể làm được gì nữa. Nhưng máy in đang còn trong thời gian bảo hành vì thế mà công ty phải có trách nhiệm chứ.

Nam: Bây giờ bố con mình gọi điện cho họ đi.

Bài 2

2. Fact or opinion? Check (√) the boxes.

(Sự thật hay ý kiến? Đánh dấu (√) vào ô sự thật hay ý kiến.)

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

 

c. I know how to connect a printer.

 

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City.

 

 

f. I don't know what they can do.

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

c. I know how to connect a printer.

 

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City.

 

f. I don't know what they can do.

 

 

Tạm dịch:

 

Sự thật

Ý kiến

a. Máy in không hoạt động.

 

b. Đáng lẽ là không có vấn đề gì với nó cả.

 

c. Con biết cách kết nối máy in.

 

 

d. Sách hướng dẫn sử dụng không hữu ích.

 

e. Bố đã mua nó ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

f. Bố không biết họ có thể làm gì.

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close