Getting started - Unit 2 trang 18 Tiếng Anh 8

Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED.

Match each object with its name. 

(Hãy nối vật với tên gọi của nó.)

a fax machine                        an address book                        

a public telephone                  a mobile phone

a telephone directory              an answering machine

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) an answering machine

(máy tự động trả lời và ghi lại lời nhắn gửi)

b) a mobile phone

(điện thoại di động)

c) a fax machine

(máy (nhận gửi) fax)

d) a telephone directory

(danh bạ điện thoại)

e) a public telephone

(điện thoại công cộng)

f) an address book

(sổ ghi địa chỉ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close