Getting started - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED.

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

(Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- color television

- radio

- cassette players

- modern clothes

- electric lights

Tạm dịch:

- color television: tivi màu

- radio: đài

- cassette player: đài cát-sét

- modern clothes: quần áo hiện đại

- electric light: đèn điện

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close