Listen - Unit 14 trang 133 SGK Tiếng Anh 8

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

Quảng cáo

Đề bài

LISTEN.

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

(Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Em hãy nghe băng và sửa lại những lỗi đó cho đúng rồi chép vào vỡ bài tập.)

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Do you want a quiet, relaxing vacation?

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

Tạm dịch:

Bạn có muốn một kỳ nghỉ yên tĩnh, thư giãn không?

Hãy nhìn vào hơn phía bắc tuyệt đẹp của Queensland. Ở ngay trên bãi biển tại Coconut Palm Hotel. Tham quan các tour du lịch có hướng dẫn viên qua khu rừng mưa nhiệt đới, bơi trong làn nước trong như pha lê của Biển San Hô và lặn với ống thở giữa những rặng san hô của Công Viên Biển Great Barrier Reef - một Di sản Thế giới.

Hãy gọi (077) 6924 3927 để biết thêm thông tin.

Audio script:

Mr. Robinson:   I think this place sounds all right.

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?

Mr. Robinson:   Yes, it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel is right on the beach according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the Pacific Ocean.

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won't be a lot of mosquitoes.

Mr. Robinson:   I don't think there will be because it'll be dry when we go.

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn't it?

Mr. Robinson:   That's right.

Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What's the phone number?

Mr. Robinson:   077-6924-3927.

Mrs. Robinson: 6924 3927.

Dịch bài nghe:

Ông Robinson: Tôi nghĩ nơi này có vẻ ổn.

Bà Robinson:   Ý ông là địa điểm ở miền bắc Queensland?

Ông Robinson: Ừ, nghe có vẻ hoàn hảo. Theo tin quảng cáo thì khách sạn Coconut Palm nằm ngay trên bãi biển. Hãy tưởng tượng thức dậy vào buổi sáng và ngắm nhìn Thái Bình Dương.

Bà Robinson:   Nó chắc phải ở gần một khu rừng nhiệt đới vì khách sạn cung cấp các tour du lịch có hướng dẫn viên. Tôi hy vọng sẽ không có nhiều muỗi.

Ông Robinson: Tôi không nghĩ rằng sẽ có muỗi bởi vì thời tiết sẽ khô ráo khi chúng ta đến.

Bà Robinson:   Công Viên Biển Great Barrier Reef là một di sản thế giới, phải không?

Ông Robinson: Đúng vậy.

Bà Robinson:   Được rồi. Hãy tìm hiểu xem chi phí hết bao nhiêu. Số điện thoại là gì?

Ông Robinson: 077-6924-3927.

Bà Robinson:   6924 3927.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close