Getting started - Unit 12 trang 111 SGK Tiếng Anh 8

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags Ex: a. The United States of America

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
GETTING STARTED.

 
Work with a partner.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em.)

Bài 1

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags.
(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Ex: a. The United States of America

Lời giải chi tiết:

a. The United States of America                  b. Austrailia

c. Thailand                                                 d. Britain

e. Canada                                                   f. Japan

Tạm dịch:

a. The United States of America: Hoa Kỳ              

b. Austrailia: Úc

c. Thailand: Thái Lan                                          

d. Britain: Anh

e. Canada: Ca-na-da                                            

f. Japan: Nhật Bản

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Tell your partner which country you would like to visit and why?

(Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:
 
A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Lời giải chi tiết:

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

Tạm dịch: 

Ví dụ:

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Úc.

A: Tại sao?

B: Bởi vì người Úc rất thân thiện.

1)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Anh.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình yêu câu lạc bộ MU và tôi muốn ghé thăm thành phố Manchester.

2)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến thăm Hoa Kỳ.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình muốn nhìn thấy Nhà Trắng / Tượng Nữ thần Tự do.

 

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close