Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 25 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Trong bốn số \(\frac{{13}}{8};\frac{{ - 135}}{{18}};\frac{{35}}{{147}};\frac{{132}}{{55}}\), số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Trong bốn số \(\frac{{13}}{8};\frac{{ - 135}}{{18}};\frac{{35}}{{147}};\frac{{132}}{{55}}\), số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là

A. \(\frac{{13}}{8}\)

B. \(\frac{{ - 135}}{{18}}\)

C. \(\frac{{35}}{{147}}\)

D. \(\frac{{132}}{{55}}\).

Phương pháp giải:

Đổi các phân số đã cho ra số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

\(\frac{{13}}{8} = 1,625;\frac{{ - 135}}{{18}} =  - 7,5;\frac{{132}}{{55}} = 2,4\)

Câu 2

Câu 2. Muốn làm tròn số với độ chính xác 0,0005 ta có thể làm tròn số đó đến hàng

A. đơn vị.

B. phần chục.

C. phần trăm.

D. phần nghìn.

Phương pháp giải:

Nếu làm tròn đến hàng nghìn thì độ chính xác của phép làm tròn bằng 0,0005.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close