Quảng cáo
 • Bài 2 trang 10

  Bảng sau cho biết các điểm đông đặc và điểm sôi của sáu nguyên tố được gọi là khí hiếm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 11

  Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 10–01–2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là – 0,7oC;nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 9,6oC. Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 11

  Thay mỗi dấu “...” bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.3, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 11

  Tính giá trị của các biểu thức sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 12

  Tính một cách hợp lí:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 12

  Anh Sìn A Vềnh có một mảnh vườn hình chữ nhật, có chiều dài bằng 100,5m; chiều rộng bằng \(\frac{3}{4}\) chiều dài.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 12

  Trang thường đi học lúc 6 giờ 30 phút, dự định đến trường lúc 7 giờ. Hôm nay r khỏi nhà được 1100m thì trang phải quay lại lấy vở Toán bị quên ở nhà nên khi đến trường thì lúc 7 giờ 15 phút.

  Xem chi tiết