Giải bài 1 trang 10 vở thực hành Toán 7

So sánh

Quảng cáo

Đề bài

So sánh

a, \(\frac{{123}}{7}\) và \(17,75;\)

b, \(\frac{{ - 65}}{9}\) và \( - 7,125.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Ta quy đồng mẫu số 2 vế về số dương sau đó so sánh tử số 2 số với nhau.

Lời giải chi tiết

a, Ta có:\(17,75 = \frac{{17,75.7}}{7} = \frac{{124,25}}{7}\)

\(\frac{{123}}{7} < \frac{{124,25}}{7} \Rightarrow \frac{{123}}{7} < 17,75.\)

b,

Ta có: \( - 7,125 = \frac{{ - 7,125.9}}{9} = \frac{{ - 64,125}}{9}\)

\(\frac{{ - 65}}{9} < \frac{{ - 64,125}}{9} \Rightarrow \frac{{ - 65}}{9} <  - 7,125.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close