Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 48,49

  Câu 1. Phát biểu định lí có giả thiết, kết luận sau bằng lời:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 49

  Bài 1 (3.24). Có thể coi định lí “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 49

  Bài 2(3.25). Hãy chứng minh định lí ở ví dụ trang 56 Toán 7, tập một: “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Trong chứng minh đó ta đã sử dụng những điều đúng đã biết nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 49

  Bài 3 (3.26). Cho góc xOy không phải là góc bẹt. Khẳng định nào sau đây đúng? (1) Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy}\) (2) Nếu tia Ot thỏa mãn\(\widehat {xOt} = \widehat {tOy}\) thì Ot là tia phân giác của góc xOy. Nếu có khẳng định không đúng, hãy nêu ví dụ cho thấy khẳng định đó không đúng.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 50

  Bài 4. Phát biểu và viết giả thiết kết luận của định lí được minh họa bởi hình vẽ dưới đây.

  Xem chi tiết