Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 48,49 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Phát biểu định lí có giả thiết, kết luận sau bằng lời:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Phát biểu định lí có giả thiết, kết luận sau bằng lời:

GT

\(c \bot a;c \bot b;a \ne b\)

KL

a // b

 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng song song với đường thẳng kia.

Phương pháp giải:

Phần sau từ “thì” là kết luận của định lí.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Cho định lí: “ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”. Giả thiết của định lí trên là:

A. Hai góc bằng nhau

B. Hai góc đối đỉnh

C. Hai góc kề bù

D. Hai góc không bằng nhau.

Phương pháp giải:

Phần giữa từ “nếu” và từ “thì” là giả thiết của định lí.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close