Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 8

  Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{2} - \left( {\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2}} \right) - 0,25\)là:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 8

  Tính giá trị của các biểu thức sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 9

  Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 9

  Tính một cách hợp lí.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 9

  Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 10

  Mẹ của Mai đi làm được hưởng lương 8 triệu/tháng. Mẹ dành \(\frac{3}{5}\) số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành 1 triệu 200 nghìn để đóng tiền học ngoại khóa cho Mai.

  Xem chi tiết