Giải bài 3 trang 9 vở thực hành Toán 7

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thử lần lượt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia sao cho đưa ra tổng cuối từ 4 số

Lời giải chi tiết

C1: \(10.4.( - 2) + ( - 25) =  - 105.\)

C2:\( - 25.4 + 10:( - 2) =  - 105.\)

Quảng cáo
close