Giải bài 6 trang 10 vở thực hành Toán 7

Mẹ của Mai đi làm được hưởng lương 8 triệu/tháng. Mẹ dành \(\frac{3}{5}\) số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành 1 triệu 200 nghìn để đóng tiền học ngoại khóa cho Mai.

Quảng cáo

Đề bài

Mẹ của Mai đi làm được hưởng lương 8 triệu/tháng. Mẹ dành \(\frac{3}{5}\) số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành 1 triệu 200 nghìn để đóng tiền học ngoại khóa cho Mai.

a) Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền trong 1 tháng?

b) Trong 1 năm, mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính số tiền để chi tiêu trong một tháng rồi cộng với tiền ngoại khóa

- Sau đó lấy lương trừ cho tổng mới tìm được.

- Một năm có 12 tháng nên ta lấy số tiền tiết kiệm 1 tháng nhân với 12.

Lời giải chi tiết

a, Số tiền mẹ của Mai dành chi tiêu trong tháng là:

\(\frac{3}{5}.8 + 1,2 = \frac{{24}}{5} + 1,2 = 4,8 + 1,2 = 6\) (triệu)

b, Một năm có 12 tháng, nên trong 1 năm, mẹ tiết kiện được số tiền là:

12.2=24  (triệu).

Quảng cáo
close