Quảng cáo
 • Bài 1 trang 97

  Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ. b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam. c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 98

  Bài 2 (5.19).Cho hai biểu đồ sau: a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì? b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la.Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 98

  vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 50% GDP hay 130,5 tỉ đô la. Bài 3 (5.20). Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050. Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người? b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau ? c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 99

  Bài 4 (5.21) Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào? a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam; b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 99

  Bài 5. Cho biểu đồ đoạn thẳng: a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam, nữ Việt Nam 18 tuổi có năm sinh từ 1971 đến 1996 b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam, nữ Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu cm?

  Xem chi tiết