Giải bài 3 (5.20) trang 98 vở thực hành Toán 7

vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 50% GDP hay 130,5 tỉ đô la. Bài 3 (5.20). Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050. Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người? b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau ? c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Quảng cáo

Đề bài

vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 50% GDP hay 130,5 tỉ đô la.

Bài 3 (5.20). Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

 

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau ?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định hướng của đoạn thẳng đại diện cho dân số Trung Quốc và Ấn Độ đi lên hay đi xuống

Lời giải chi tiết

a)Năm 2020 dân số Trung Quốc lớn hơn dân số Ấn Độ, dân số Trung Quốc khoảng 1,44 tỉ người.

b) Đến khoảng năm 2025 dân số Trung Quốc và Ấn Độ bằng nhau.

c) Trong quá khứ dân số Trung Quốc có xu hướng tăng, trong tương lai dự báo dân số Trung Quốc có xu hướng giảm trong khi dân số Ấn Độ vẫn có xu hướng tăng lên.

Quảng cáo
close