Quảng cáo
 • Bài 1 trang 52

  Bài 1 (3.32) Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 50

  Bài 1 (3.27). Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 42

  Bài 1 (3.12). Cho hình 3.8. a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP, góc NMI. b) Tìm các góc đồng vị với góc EQP, góc IFP.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 48,49

  Câu 1. Phát biểu định lí có giả thiết, kết luận sau bằng lời:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 45

  Câu 1. Tiên đề Euclid được phát biểu: “Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ...”.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 40

  Câu 1. Góc ở vị trí so le trong với \(\widehat {xMN}\) là Câu 2. Góc ở vị trí đồng vị so với \(\widehat {xAB}\)là

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 36,37

  Câu 1. Quan sát hình vẽ bên. Góc đối đỉnh với \(\widehat {xOm}\) là Câu 2. Quan sát hình vẽ bên. Góc kề bù với \(\widehat {MIN}\)là

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 53

  Bài 2 (3.33). Vẽ ba đường thẳng phân biệt a,b,c sao cho a // b, b // c và hai đường thẳng phân biệt m,n cùng vuông góc với a. Hỏi trên hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, bao nhiêu cặp đường thẳng vuông góc?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 51

  Bài 2 (3.38). Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.”

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 45

  Bài 1 (3.17). Cho hình 3.11, biết mn // pq. Tính số đo các góc mHK, vHn ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo