Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 36,37

  Câu 1. Quan sát hình vẽ bên. Góc đối đỉnh với \(\widehat {xOm}\) là Câu 2. Quan sát hình vẽ bên. Góc kề bù với \(\widehat {MIN}\)là

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 37

  Bài 1 (3.1). Cho hình 3.1, hãy kể tên các cặp góc kề bù.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 37

  Bài 2 (3.2). Cho hình 3.2, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 38

  Bài 3 (3.3). Vẽ góc xOy có số đo \({60^o}\). Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. a) Viết tên hai góc kề bù có trong hình vừa vẽ. b)Tìm số đo góc yOm c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc tOy và tOm.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 38

  Bài 4 (3.4). Cho hình 3.3 biết \(\widehat {DMA} = {45^o}\). Tính số đo góc DMB.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 38

  Bài 5(3.5). Cho hình 3.4 biết \(\widehat {xBm} = {36^o}\). Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 39

  Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và viết tên hai góc đối đỉnh.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 39

  Bài 7. Vẽ \(\widehat {xOy} = {80^o}\). Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho \(\widehat {xOt} = {40^o}\). Chứng tỏ Ot là tia phân giác của góc xOy.

  Xem chi tiết