Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 36,37 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Quan sát hình vẽ bên. Góc đối đỉnh với \(\widehat {xOm}\) là Câu 2. Quan sát hình vẽ bên. Góc kề bù với \(\widehat {MIN}\)là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Quan sát hình vẽ bên. Góc đối đỉnh với \(\widehat {xOm}\) là

A. \(\widehat {mOy}\)

B. \(\widehat {yOn}\)

C. \(\widehat {xOn}\)

D. \(\widehat {xOy}\)

Phương pháp giải:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Quan sát hình vẽ bên. Góc kề bù với \(\widehat {MIN}\)là

A. \(\widehat {NMI}\)

B. \(\widehat {MNI}\)

C. \(\widehat {NIP}\)

D. \(\widehat {IPN}\)

Phương pháp giải:

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \({180^o}\)

Lời giải chi tiết:

chọn A

Câu 3

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Số đo của \(\widehat {xOx'}\) bằng:

A. \({45^o}\)

B. \({135^o}\)

C. \({90^o}\)

D. \({180^o}\)

Phương pháp giải:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

\(\widehat {xOx'} = \widehat {yOy'} = {45^o}\) (hai góc đối đỉnh bằng nhau)

Câu 4

Câu 4. Tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\). Khi đó

A. \(\widehat {xOt} > \widehat {tOy}\)

B. \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = 2\widehat {xOy}\)

C. \(\widehat {xOt} = \frac{1}{2}\widehat {tOy}\)

D. \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = \frac{1}{2}\widehat {xOy}\).

Phương pháp giải:

Tính chất tia phân giác của một góc

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close