Quảng cáo
 • Bài 1 trang 94

  Bài 1 (5.14) Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào? a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên). b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 95

  Bài 2 (5.15). Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả. b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 95

  Bài 3 (5.16). Biểu đồ sau đây được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng số học sinh béo phì của trường đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 95

  Bài 4. Năm 2020, tỉ lệ bò sát có số lượng giảm, không đổi, tăng so với năm 1970 tương ứng là 43%, 6%, 51%. a) Lập bảng thống kê cho số liệu trên. b) Hoàn thiện biểu đồ sau

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 96

  Bài 5 (5.17). Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019. Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nhiệt độ trung bình (o C) 24,6 25,3 25,2 25,1 25,1 25,9

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 96

  Bài 6. Cho biểu đồ đoạn thẳng a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam giới Việt Nam 18 tuổi. b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu xentimet?

  Xem chi tiết