Giải bài 2 (5.15) trang 95 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (5.15). Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả. b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (5.15). Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả.

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm, đối tượng được chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

a) Dữ liệu thu được không đảm bảo tính đại diện vì các học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ thể lực cao hơn học sinh khác nên không thể đại diện cho học sinh cả khối 7.

b) Dữ liệu thu được đảm bảo tính đại diện vì các học sinh được chọn ngẫu nhiên để lấy ý kiến.

 • Giải bài 3 (5.16) trang 95 vở thực hành Toán 7

  Bài 3 (5.16). Biểu đồ sau đây được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng số học sinh béo phì của trường đó.

 • Giải bài 4 trang 95 vở thực hành Toán 7

  Bài 4. Năm 2020, tỉ lệ bò sát có số lượng giảm, không đổi, tăng so với năm 1970 tương ứng là 43%, 6%, 51%. a) Lập bảng thống kê cho số liệu trên. b) Hoàn thiện biểu đồ sau

 • Giải bài 5 (5.17) trang 96 vở thực hành Toán 7

  Bài 5 (5.17). Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019. Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nhiệt độ trung bình (o C) 24,6 25,3 25,2 25,1 25,1 25,9

 • Giải bài 6 trang 96 vở thực hành Toán 7

  Bài 6. Cho biểu đồ đoạn thẳng a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam giới Việt Nam 18 tuổi. b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu xentimet?

 • Giải bài 1 (5.14) trang 94 vở thực hành Toán 7

  Bài 1 (5.14) Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào? a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên). b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close