Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 90

  Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng như hình dưới đây biểu diễn số lần chống đẩy bạn An đã hoàn thành khi tập thể dục vào các buổi sáng trong tuần trước

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 91

  Câu 2. Cho biểu đồ đoạn thẳng sau

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 91

  Bài 1 (5.10). Biểu đồ sau cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cụ li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009. a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây? b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 92

  Bài 2. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ người trên 14 tuổi biết đọc, biết viết tại Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2015. a) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu biễn trong biểu đồ. b) Cho biết xu thế của tỉ lệ biết đọc, biết viết ở Việt Nam từ năm 1979 đến 2015.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 92

  Bài 3. Từ năm 1890 đến năm 1930, tỉ lệ trẻ em độ tuổi 10 – 13 tuổi tại Mỹ bị bắt buộc tham gia lao động được biểu diễn trong biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê cho tỉ lệ lao động bắt buộc đối với trẻ em nữ. b) Nhận xét về xu thế cho tỉ lệ lao động bắt buộc.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 93

  Bài 4 (5.11). Biểu đồ sau cho biết dân số của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mỹ và châu Âu trong một số năm. a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian. b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980? c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 93

  Bài 5 (5.12).Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu. Thời điểm (giờ) 8 10 12 14 16 18 20 Nhiệt độ (o C) 23 25 34 32 26 22 18 Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 94

  Bài 6(5.13). Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến năm 2020 được cho như sau : 36 42 15 23 25 35 32 20 . a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên. b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

  Xem chi tiết