Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 90 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng như hình dưới đây biểu diễn số lần chống đẩy bạn An đã hoàn thành khi tập thể dục vào các buổi sáng trong tuần trước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng như hình dưới đây biểu diễn số lần chống đẩy bạn An đã hoàn thành khi tập thể dục vào các buổi sáng trong tuần trước

Câu 1

a) Sáng thứ Năm số lần An chống đẩy được là

A. 20.

B. 23.

C. 25.

D. 27.

Phương pháp giải:

Xác định điểm biểu diễn số lần chống đẩy của An vào thứ Năm

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

b) Trong tuần, ngày An chống đẩy được ít lần nhất là

A. Thứ Hai

B. Thứ Ba

C. Thứ Tư

D. Thứ Năm.

Phương pháp giải:

Xác định điểm thấp nhất trên đoạn 

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

c) Tổng số lần chống đẩy An thực hiện được trong cả tuần là

A. 140.

B. 150.

C. 160.

D. 170.

Phương pháp giải:

tổng số lần chống đẩy cả tuần bằng số lần chống đẩy của các ngày cộng lại với nhau

Lời giải chi tiết:

Chọn B

 • Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 91 Vở thực hành Toán 7

  Câu 2. Cho biểu đồ đoạn thẳng sau

 • Giải bài 1 (5.10) trang 91 vở thực hành Toán 7

  Bài 1 (5.10). Biểu đồ sau cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cụ li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009. a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây? b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

 • Giải bài 2 trang 92 vở thực hành Toán 7

  Bài 2. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ người trên 14 tuổi biết đọc, biết viết tại Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2015. a) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu biễn trong biểu đồ. b) Cho biết xu thế của tỉ lệ biết đọc, biết viết ở Việt Nam từ năm 1979 đến 2015.

 • Giải bài 3 trang 92 vở thực hành Toán 7

  Bài 3. Từ năm 1890 đến năm 1930, tỉ lệ trẻ em độ tuổi 10 – 13 tuổi tại Mỹ bị bắt buộc tham gia lao động được biểu diễn trong biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê cho tỉ lệ lao động bắt buộc đối với trẻ em nữ. b) Nhận xét về xu thế cho tỉ lệ lao động bắt buộc.

 • Giải bài 4 (5.11) trang 93 vở thực hành Toán 7

  Bài 4 (5.11). Biểu đồ sau cho biết dân số của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mỹ và châu Âu trong một số năm. a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian. b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980? c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close