Giải bài 1 (5.10) trang 91 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (5.10). Biểu đồ sau cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cụ li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009. a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây? b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (5.10). Biểu đồ sau cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009.

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định điểm biểu diễn ứng với năm 1991, 1912 và 2009

Lời giải chi tiết

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là 9,86 giây

b) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m năm 1912 là 10,6 giây; năm 2009 là 9,58 giây. Trong thời gian này, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được:

10,6 – 9,58 = 1,02 (giây).

 • Giải bài 2 trang 92 vở thực hành Toán 7

  Bài 2. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ người trên 14 tuổi biết đọc, biết viết tại Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2015. a) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu biễn trong biểu đồ. b) Cho biết xu thế của tỉ lệ biết đọc, biết viết ở Việt Nam từ năm 1979 đến 2015.

 • Giải bài 3 trang 92 vở thực hành Toán 7

  Bài 3. Từ năm 1890 đến năm 1930, tỉ lệ trẻ em độ tuổi 10 – 13 tuổi tại Mỹ bị bắt buộc tham gia lao động được biểu diễn trong biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê cho tỉ lệ lao động bắt buộc đối với trẻ em nữ. b) Nhận xét về xu thế cho tỉ lệ lao động bắt buộc.

 • Giải bài 4 (5.11) trang 93 vở thực hành Toán 7

  Bài 4 (5.11). Biểu đồ sau cho biết dân số của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mỹ và châu Âu trong một số năm. a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian. b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980? c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

 • Giải bài 5 (5.12) trang 93 vở thực hành Toán 7

  Bài 5 (5.12).Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu. Thời điểm (giờ) 8 10 12 14 16 18 20 Nhiệt độ (o C) 23 25 34 32 26 22 18 Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

 • Giải bài 6 (5.13) trang 94 vở thực hành Toán 7

  Bài 6(5.13). Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến năm 2020 được cho như sau : 36 42 15 23 25 35 32 20 . a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên. b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close