Quảng cáo
 • Bài 1 trang 97

  Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ. b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam. c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 94

  Bài 1 (5.14) Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào? a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên). b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 90

  Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng như hình dưới đây biểu diễn số lần chống đẩy bạn An đã hoàn thành khi tập thể dục vào các buổi sáng trong tuần trước

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 85,86

  Cho các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ chọn cho danh hiệu “Cầu thủ FIFA thế kỉ XX” dựa trên kết quả bình chọn trên Internet và kết quả bình chọn bởi các liên đoàn bóng đa, các tạp chí của FIFA.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 82,83

  Câu 1. Một công ty vừa đưa ra thị trường một sản phẩm mới. Để khảo sát ý kiến của khác hàng về chất lượng sản phẩm mới này, công ty nên sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào dưới đây? Câu 2. An phỏng vấn các bạn trong tổ về địa điểm du lịch trong kì nghỉ hè tới. Dữ liệu An thu được là: Câu 3. Một nhóm học sinh cấp Trung học cơ sở muốn ước lượng tỉ lệ học sinh trong trường biết bơi. Nhóm nên thu thập dữ liệu bằng cách:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 98

  Bài 2 (5.19).Cho hai biểu đồ sau: a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì? b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la.Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 95

  Bài 2 (5.15). Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả. b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 86

  Bài 1 (5.6). Cho biểu đồ hình a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này. b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt ? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất? d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7 773 triệu người. Tính số dân của mỗi châu lục.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 83

  Bài 1 (5.1). Với mỗi câu sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào. a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt? A. Rất đồng ý. B. Đồng ý. C. Không đồng ý. D. Rất không đồng ý. b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 91

  Câu 2. Cho biểu đồ đoạn thẳng sau

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo