Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 85, 86 vở thực hành Toán 7

Cho các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ chọn cho danh hiệu “Cầu thủ FIFA thế kỉ XX” dựa trên kết quả bình chọn trên Internet và kết quả bình chọn bởi các liên đoàn bóng đa, các tạp chí của FIFA.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ chọn cho danh hiệu “Cầu thủ FIFA thế kỉ XX” dựa trên kết quả bình chọn trên Internet và kết quả bình chọn bởi các liên đoàn bóng đa, các tạp chí của FIFA.

Câu 1

Câu 1. Cầu thủ được bình chọn nhiều nhất trong cuộc bình chọn trên internet là

A. Diego Maradona.

B. Alfredo Di Stéfano

C. Pelé

D. Eusébio.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ hình quạt tròn đã cho

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Trong cuộc bình chọn trên Internet, Pelé đạt được tỉ lệ bình chọn là

A. 21,66%

B. 6,21%

C. 18,53%

D. 53,60%.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ hình quạt tròn đã cho

Lời giải chi tiết:

chọn C

Câu 3

Câu 3. Cầu thủ được bình chọn nhiều nhất trong cuộc bình chọn của các liên đoàn, tạp chí là

A. Diego Maradona.

B. Alfredo Di Stéfano

C. Pelé

D. Eusébio.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ hình quạt tròn đã cho 

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Trong cuộc bình chọn của các liên đoàn, tạp chí, Diego Maradona đạt được tỉ lệ bình chọn là

A. 11,50%

B. 72,75%

C. 9,75%

D. 6,00%.

Phương pháp giải:

kiểm tra tỉ lệ bình chọn của Diego Maradona trong biểu đồ hình quạt tròn thứ hai

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 5

Câu 5. Giá trị của dấu “?” trong biểu đồ hình 5.1 là

A. 6,21

B. 5,21

C. 6,31

D. 5,31.

Phương pháp giải:

Tổng phần trăm của biểu đồ là 100%

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Giả sử ta có 100 phiếu bầu trong cuộc bình chọn của các liên đoàn, tạp chí. Số phiếu bầu cho Diego Maradona khoảng

A. 73

B. 10

C. 12

D. 6.

Phương pháp giải:

số phiếu bầu của mỗi cầu thủ bằng tỉ lệ bình chọn nhân với  tổng số phiếu bầu chọn

Lời giải chi tiết:

Chọn D

 • Giải bài 1 (5.6) trang 86 vở thực hành Toán 7

  Bài 1 (5.6). Cho biểu đồ hình a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này. b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt ? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất? d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7 773 triệu người. Tính số dân của mỗi châu lục.

 • Giải bài 2 (5.7) trang 87 vở thực hành Toán 7

  Bài 2 (5.7). An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau: Vật nuôi Chó Mèo Chim Cá Số bạn yêu thích 10 20 7 3 Hãy hoàn thiện biểu đồ vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên.

 • Giải bài 3 trang 88 vở thực hành Toán 7

  Bài 3. Cho biểu đồ sau biểu diễn tỉ lệ đất và nước trên bề mặt Trái Đất. a) Lập bảng thống kê cho số liệu biểu diễn trên biểu đồ. b) Biết diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2. Tính diện tích các phần đất, nước trên bề mặt Trái Đất.

 • Giải bài 4 (5.8) trang 88 vở thực hành Toán 7

  Bài 4 (5.8). Biểu đồ cho biết tỉ lệ thành viên theo nhóm máu của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi: a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B? b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O ?

 • Giải bài 5 (5.9) trang 6 vở thực hành Toán 7

  Bài 5 (5.9). Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học, em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close