Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 58

  Câu 1. Khi viết \(\Delta ABC = \Delta MNP\) thì cặp đỉnh nào dưới đây là cặp đỉnh tương ứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 58

  Bài 1 (4.4). Cho hai tam giác ABC và DFE như hình sau. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? (1) \(\Delta ABC = \Delta DEF\) (2) \(\Delta ACB = \Delta EDF\) (3) \(\Delta BAC = \Delta DFE\) (4) \(\Delta CAB = \Delta DEF\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 59

  Bài 2 (4.5). Hãy chỉ ra hai cặp tam giác trong hình dưới đây bằng nhau.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 59

  Bài 3 (4.6). Cho các điểm A, B, C, D như hình vẽ bên. a) Chứng minh \(\Delta ABD = \Delta CBD\) b) Biết rằng \(\widehat {BAD} = {90^o},\widehat {CDB} = {30^o}\), hãy tính \(\widehat {ABC}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 59

  Bài 4. Biết rằng tam giác ABC bằng tam giác MNP, \(\widehat {BAC} + \widehat {MNP} = {115^o}\). Hãy tính số đo các góc ACB, MPN.

  Xem chi tiết