Quảng cáo
 • Bài 1 trang 22

  Hình 1.4 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilômét) so với mực nước biển của mỗi điểm là 1 trong các số sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 22

  Tính giá trị của các biểu thức sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 22

  Chị Trang đang có ba tháng thực tập tại Mĩ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước. Chị ấy dự định mua 4 cái bánh pizza, mỗi cái giá 10,25 USD. Chị Trang có phiếu giảm giá 1,5 USD cho mỗi cái bánh pizza, hãy tính tổng số tiền chị ấy dùng để mua bánh.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 23

  Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 14 giờ 40 phút. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục, biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là mất giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 23

  Tính \(B = \frac{{{8^5} + {4^6}}}{{{2^{15}} + {{64}^3}}}.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 23

  Hùng và Hưng là đôi bạn thân, cùng đi du học nước Mỹ. Hai bạn chia sẻ các khoản tiền dùng chung trong một tháng như tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện, nước và các loại tiền khác. Hùng vẽ biểu đồ quạt như hình bên.

  Xem chi tiết