Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 82, 83 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Một công ty vừa đưa ra thị trường một sản phẩm mới. Để khảo sát ý kiến của khác hàng về chất lượng sản phẩm mới này, công ty nên sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào dưới đây? Câu 2. An phỏng vấn các bạn trong tổ về địa điểm du lịch trong kì nghỉ hè tới. Dữ liệu An thu được là: Câu 3. Một nhóm học sinh cấp Trung học cơ sở muốn ước lượng tỉ lệ học sinh trong trường biết bơi. Nhóm nên thu thập dữ liệu bằng cách:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Một công ty vừa đưa ra thị trường một sản phẩm mới. Để khảo sát ý kiến của khác hàng về chất lượng sản phẩm mới này, công ty nên sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào dưới đây?

A. Quan sát

B. Làm thí nghiệm

C. Lập phiếu hỏi hoặc phỏng vấn

D. Thu thập từ nguồn có sẵn

Phương pháp giải:

Các cách thu thập dữ liệu

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. An phỏng vấn các bạn trong tổ về địa điểm du lịch trong kì nghỉ hè tới. Dữ liệu An thu được là:

A. Dữ liệu định lượng

B. Dữ liệu không số, có thể sắp xếp theo thứ tự

C. Dữ liệu không số, không thể sắp xếp theo thứ tự

D. Không thuộc loại nào trong ba loại trên.

Phương pháp giải:

Các loại dữ liệu

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Câu 3. Một nhóm học sinh cấp Trung học cơ sở muốn ước lượng tỉ lệ học sinh trong trường biết bơi. Nhóm nên thu thập dữ liệu bằng cách:

A. Phỏng vấn mỗi khối lớp 20 học sinh được chọn ngẫu nhiên

B. Phỏng vấn các bạn nam trong trường

C. Phỏng vấn các bạn nữ trong trường

D. Phỏng vấn các bạn trong câu lạc bộ bơi lội của trường.

Phương pháp giải:

Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm, đối tượng được chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 4

Câu 4. Bình muốn ước lượng số cuốn sách mà mỗi học sinh trong trường đọc trong một năm. Bình đã lên thư viện trường phỏng vấn 20 bạn đang đọc sách ở đó về số cuốn sách mà mỗi bạn đọc trong năm vừa qua. Dữ liệu Bình thu được có tính đại diện không?

A. Có.

B. Không.

Phương pháp giải:

Để dữ liệu thu thập được đảm bảo tính đại diện, Bình phải lấy ý kiến ngẫu nhiên của học sinh trong trường.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo
close