Giải bài 5 (5.4) trang 84 vở thực hành Toán 7

Bài 5 (5.4) Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Trong một khu dân cư có 5000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đên 5000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11; ...; 4991. b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong CLB bóng đá của trường chạy cự li 1000m và ghi

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (5.4) Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Trong một khu dân cư có 5000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đên 5000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11; ...; 4991.

b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong CLB bóng đá của trường chạy cự li 1000m và ghi lại kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm, đối tượng được chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

a) Dữ liệu thu thập được đảm bảo tính đại diện vì nhóm đã thu thập dữ liệu từ các hộ gia đình được chọn một cách ngẫu nhiên.

b) Dữ liệu thu thập được không đảm bảo tính đại diện vì các bạn trong CLB bóng đá của trường thường có thể lực tốt hơn so với mức chung của toàn bộ các bạn học sinh trong trường.

Quảng cáo
close